Výskum a vývoj

Dnešná doba plná start-upov a nových technológií kladie čoraz vačšie nároky na funkčnosť a efektivitu riešení dodávaných na trh.

Naše výskumno-vývojové oddelenie sa zaoberá návrhmi v oblasti zlepšovania funkčnosti, inováciou a vývojom nových výrobkov v strojárskej oblasti a oblasti výroby termoplastov.

Neustále sledujeme nové svetové trendy vo vývoji pre zlepšovanie konkurencieschopnosti a odlíšiteľnosti.

Pri vývoji nových produktov využívame všetky dostupné technológie vrátane:

  • 3D CAD-CAM software /SolidWorks/SolidCam/
  • Prototypovanie (3D tlač, CNC)
  • Komplexné testovanie prototypov