Personál

Výkonný riaditeľ

Personálne oddelenie

Projektový manažér

Manažérka pre výrobu

Manažér kvality

Obchodný manažér PDC

Účtovník