Fakturačné údaje

Sídlo spoločnosti, fakturačná adresa:


OSMOS s.r.o.
Pečnianska 31
851 01 Bratislava
Slovenská republika

 

Kancelárie, poštové adresy:

Gogoľova 18
852 02 Bratislava 5

Slovenská republika

Andreja Hlinku 20
971 01 Prievidza
Slovenská republika

IČO: 35957522
IČ DPH: SK2022096252

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

Číslo účtu: 2623803263 / 1100

IBAN: SK54 1100 0000 0026 2380 3263

SWIFT kód: TATRSKBX