EU Fondy

ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI OSMOS s.r.o. PROSTREDNÍCTVOM INOVÁCIE PRODUKTU A PROCESU

   

Predmetom predkladaného projektu sú inovácia produktu a inovácia procesu v spoločnosti OSMOS s.r.o., ktoré budú dosiahnuté obstaraním vstrekovacích lisov, príslušenstva k vstrekovacím lisom na plastické hmoty a softvérového vybavenia. Vďaka nákupu uvedených technológií so špecifickými parametrami spoločnosť dokáže rozšíriť svoju pôsobnosť o výrobnú činnosť a vyrábať produkty – plastové dávkovače a ostatné plastové komponenty, ktoré budú kvalitatívne zodpovedať požiadavkám súčasných aj potenciálnych zákazníkov spoločnosti OSMOS s.r.o. Cieľom projektu je zvýšenie inovačného potenciálu, konkurencieschopnosti a rozšírenie činnosti spoločnosti OSMOS s.r.o. prostredníctvom kúpy modernej technológie na výrobu plastových výliskov metódou vstrekovania. Vytýčený cieľ projektu bude dosiahnutý zrealizovaním jednej hlavnej aktivity projektu „Ostatné inovačné opatrenia“ s dĺžkou trvania 12 mesiacov. Výsledkom zrealizovaného projektu bude dosiahnutie merateľného ukazovateľa projektu: 3 inovované produkty, 1 inovovaný proces a 10 novovytvorených pracovných miest. Miestom realizácie projektu je Bytča.

   

Spoločnosť OSMOS s.r.o. bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I ku dňu 06. 10. 2005, pod vložkou číslo 37767/B. Firma od svojho vzniku prešla postupným vývojom a vysokou kvalitou svojich služieb uspela na tuzemskom ako aj na náročnom zahraničnom trhu. Dnes firma patrí medzi veľmi úspešné slovenské firmy a zhruba 90% svojej produkcie exportuje do krajín EU. Spoločnosť OSMOS s.r.o. sa zaoberá poskytovaním konštrukčných, analytických a výrobných služieb pre výrobcov a spracovateľov plastov. Spoločnosť pôsobí v oblasti návrhu, vývoja, riadenia výroby a distribúcii plastových a strojárskych výrobkov a venuje sa distribúcii a implementácii softvérových produktov CAD, CAM a PdC.