Certifikáty

Spoločnosť OSMOS s.r.o. má vybudovaný integrovaný manažérsky systém podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2015, ktorý získala 29. augusta 2016.

V našej spoločnosti sa zameriavame na trvalé zlepšovanie a poskytovanie kvalitných služieb pre našich zákazníkov, kde v rámci systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 spoločnosť kladie dôraz na kvalitu a stabilitu procesov, ich riadenie a neustále zlepšovanie, aby bola schopná uspokojovať potreby svojich zákazníkov za primeranú cenu.